Rodzaje akwariów trzymanych w domach

Akwarium ogólne, zwane także wielogatunkowym, jest zazwyczaj naszym pierwszym akwarium, do którego trafiają kolejno nabywane rośliny i ryby. Jego mieszkańców nie muszą łączyć węzy pokrewieństwa, pochodzą oni z różnych stron świata i zamieszkują różne typy wód. Przy doborze zwracamy raczej uwagę na ich walory zewnętrzne; odpowiadający nam wygląd oraz sposób zachowania się w akwarium. Szczególną uwagę przywiązujemy do estetycznego urządzenia wnętrza akwarium. Sadzimy w nim rośliny w formie kolorowego kwietnika, wzorując się na doskonałych przykładach tzw. akwariów holenderskich. Zasiedlamy je rybami harmonizującym ze sobą ubarwieniem, kształtem i sposobem poruszania się. Nabywając nowe gatunki zwracamy uwagę, na jakiej głębokości żyją w środowisku naturalnym, aby w akwarium nie pozostawić przestrzeni wolnej od ryb. Własnemu poczuciu estetyki i piękna podporządkowujemy także elementy dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej zbiornika. Zakładając akwarium ogólne nie możemy jednak zapomnieć, że jego mieszkańcy tylko wtedy będą cieszyć nasze oczy swym naturalnym wdziękiem, kiedy zapewnimy im odpowiednie warunki do życia.

Nie możemy więc umieszczać z nimi choćby najpiękniejszych ryb drapieżnych, gdyż ryby słabsze, stale napastowane, zostałyby w wkrótce okaleczone, a nawet pożarte. Chowając się przed napastnikami, nie będą wypływać z kryjówek nawet po pokarm i nigdy nie ukażą nam swojego naturalnego ubarwienia. Nie możemy też w zbiorniku, w którym pielęgnujemy cenne okazy roślin, umieszczać ryb rozgrzebujących podłoże lub wyrywających i zjadających rośliny. Mieszkańcy akwarium ogólnego pochodzą z różnych stron świata, należy więc uważać, aby ich podstawowe wymagania co do składu chemicznego i temperatury wody oraz rodzaju pożywienia nie różniły się zbytnio. Oczywiście, im więcej gatunków ryb i roślin jest w akwarium, tym trudniej wszystkim zapewnić odpowiednie warunki. Należy także pamiętać, że większość ryb najlepiej czuje się wśród osobników własnego gatunku. W akwarium ogólnym powinno unikać się zbyt dużej ilości ryb, ponieważ, jest to główną przyczyną powstawania glonów. Dlatego też powinno się znajdować raczej kilka jednogatunkowych stadek, niż kilkanaście ryb, każda z innego gatunku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *