Jak osiągnąć najlepsze wyniki w hodowli bydła?

Nie ulega wątpliwości, że daleko lepsze wyniki można osiągnąć  w hodowli dużej, a więc w gospodarstwach państwowych i spółdzielniach produkcyjnych. Spółdzielnia produkcyjna w Kokoszkowach pow. starogardzkiego specjalizuje się w hodowli zwierząt. W ciągu 5 lat uzyskała niemałe wyniki. W 1950 roku wydajność roczna mleka od jednej krowy wynosiła 1855 kg, w 1953 już 4210 kg. Przy tym obsada bydła na hektar jest znaczna. Wiosną 1954 roku spółdzielcy na 347 ha użytków rolnych mieli w hodowli zespołowej 41 krów dojnych, 56 młodych sztuk i 2 buhaje. Wszystkie te zwierzęta są już wyrównane w typie. Łącznie z bydłem na działkach przyzagrodowych na 100 ha użytków rolnych przypada tam 44 sztuki bydła dużego. Obok hodowli bydła spółdzielcy prowadzą wzorową  chlewnie zespołową. Te wyniki spółdzielcy uzyskali dzięki możliwościom, jakie daje zespołowe gospodarstwo oraz dzięki swojej zapobiegliwości.

Możność stosowania na dużym arealne zmechanizowanej uprawy i zmechanizowanego pielęgnowania roślin pozwala na osiąganie dużych plonów, a możność wprowadzenia płodozmianów zapewnia stworzenie dostatecznej bazy paszowej. Dlatego też wystarcza spółdzielcom paszy dla zwierząt gospodarskich w każdym okresie roku. Spółdzielcy sieją dużo roślin pastewnych, poplonów i międzyplonów, co zapewnia im trwałą zieloną taśmę od wiosny do zimy i dostateczną ilość kiszonek i okopowych na zimę.

Spółdzielcy obliczają zaopatrzenie zwierząt gospodarskich w paszę z ołówkiem w ręku, co pozwala im racjonalnie żywić zwierzęta. Dawki układane są w zależności od żywej wagi krowy, wydajności mleka oraz procentu tłuszczu w mleku. Prowadzą też kontrolę udojów i przyrostu wagi żywej, co im pomaga w racjonalnym żywieniu.

W spółdzielniach produkcyjnych, obok hodowli zespołowej, członkinie spółdzielni hodują krowy na działkach przyzagrodowych. Coraz więcej jest takich członkiń, które pilnie pracując w gospodarstwie zespołowym jednocześnie polepszają swoją hodowlę na działce przyzagrodowej – hodując coraz to lepsze krowy, świnie i drób.

Przykładem wzorowej gospodyni jest Pani Elżbieta ze spółdzielni produkcyjnej w Sitnie. Dzięki dobremu żywieniu i pielęgnacji krowy w swym gospodarstwie przyzagrodowym otrzymuje od niej powyżej 20 litrów mleka dziennie. Poza krową z przychówkiem hoduje jeszcze świnie i drób. Elżbieta przoduje zarazem w pracach spółdzielni. Znajduje ona również czas na pracę społeczną.

Każdej gospodyni chodzi o to, aby z hodowli miała jak największe korzyści. Dlatego też każda gospodyni powinna starać się dorównać w hodowli przodującym gospodyniom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *